Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zarzeczu - życzymy miłej lektury!OGŁOSZENIE
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu informuje,
że dnia 20 grudnia 2018r. o godz. 16.30 odbędzie się
spotkanie Rodziców z wychowawcami klas
w celu podania przewidywanych ocen na pierwsze półrocze
roku szkolnego 2018/2019.

Grupa nieformalna "Pasjonaci aktywności" oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej w dniach 4 i 10.12.2018r. w ramach realizacji projektu, pn.: " Akademia Aktywnego Rozwoju", była organizatorem spotkania z pielęgniarką /panią Małgorzatą Janiec/. Spotkanie było skierowane do uczniów klas IV-VIII PSP w Zarzeczu. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, zapobiegania wadom postawy i otyłości. Uczniowie mieli możliwość wykazania się nabytą wiedzą, jak również dokonać samooceny własnej masy ciała przy pomocy wskaźnika Body Mass Index.W dniu 29 listopada 2018r. o godz. 17.00 odbyło się w naszej szkole spotkanie dla rodziców i nauczycieli, na którym
Pani Justyna Podgórska- Bednarz - dr nauk o zdrowiu, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego,
wygłosiła bardzo interesującą prelekcje na temat zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Ponadto prelekcja została poprzedzona pokazem akrobatycznym, wykonanym przez uczestników "Akademii aktywnego rozwoju".
Dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom za udział w spotkaniu.
Spotkanie wpisuje się w realizowane w naszej szkole: projekt pn.: " Akademia aktywnego rozwoju" oraz programy profilaktyczne: " Moje dziecko idzie do szkoły"oraz "Trzymaj formę"

12 listopada 2018 r. dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


AKADEMIA Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


Dzisiaj - 9 listopada 2018 roku w naszej szkole w sposób szczególny obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość była zwieńczeniem wielu różnorodnych działań realizowanych w szkole w ramach programu "Dla Niepodległej". Dzisiejsze święto było okazją , by nie tylko wspominać dzieje,kiedy nasza Ojczyzna w tragiczny sposób zniknęła z mapy Europy i kiedy po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania w końcu odrodziło się państwo polskie, ale również okazją, by zastanowić się, co dzisiaj znaczą takie pojęcia,jak " niepodległość", "ojczyzna", " patriotyzm". Chociaż słowa te mogą być rożnie interpretowane,to jednak nie da się ich pominąć i bez nich żyć. Dzieci i młodzież przygotowały widowisko, na którezłożyły się recytacje utworów poetyckich, pieśni chóru i solistek, gra na instrumentach,taniec poloneza oraz pokazy akrobatyczne.Uroczystość dopełnił symboliczny bieg ku wolności - sztafeta biegaczy podzielona na cztery etapy, w trakcie których zaprezentowane zostało kalendarium najważniejszych wydarzeń od 1918 do 2018 roku. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz gminy Nisko, emerytowani nauczyciele oraz liczni przyjaciele naszej szkoły. W trakcie uroczystości delegacja harcerzy udała się pod pomnik poległych mieszkańców Zarzecza, zapaliła znicze pamięci i złożyła symboliczne wiązanki kwiatów. Nasza uroczystość przez swoją treść oddziaływała na sferę intelektualną i emocjonalną,kształtowała dumę narodową, wyzwalała inicjatywę do radosnego świętowania,bo "nie ma wolności bez radości".

Akademia była atrakcyjnym widowiskiem, czego dowodem były liczne brawa.

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/20193 września 2018 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019, który decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej przebiegać pod hasłem: Niepodległa. O godz. 8.00 społeczność szkolna zebrała się w kościele parafialnym na Mszy św., której przewodniczył ksiądz wikariusz Marcin Fac. Po wspólnej Eucharystii wszyscy udali się do nowej hali sportowej, aby uczestniczyć w części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas VI i III. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie pana dyrektora Jana Szuby, który powitał rodziców i uczniów, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz przekroczyli progi naszej szkoły i przedstawił ofertę edukacyjną placówki, w której rozpoczyna swoją działalność przedszkole. Następnie dzieci wierszem i piosenką pożegnały wakacje i powitały nowy rok szkolny. W części artystycznej nie zabrakło refleksji dotyczących rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pełni optymizmu i chęci do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny.