Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zarzeczu - życzymy miłej lektury!
12 listopada 2018 r. dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


AKADEMIA Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Dzisiaj - 9 listopada 2018 roku w naszej szkole w sposób szczególny obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość była zwieńczeniem wielu różnorodnych działań realizowanych w szkole w ramach programu "Dla Niepodległej".

Dzisiejsze święto było okazją , by nie tylko wspominać dzieje,kiedy nasza Ojczyzna w tragiczny sposób zniknęła z mapy Europy i kiedy po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania w końcu odrodziło się państwo polskie, ale również okazją, by zastanowić się, co dzisiaj znaczą takie pojęcia,jak " niepodległość", "ojczyzna", " patriotyzm". Chociaż słowa te mogą być rożnie interpretowane,to jednak nie da się ich pominąć i bez nich żyć.

Dzieci i młodzież przygotowały widowisko, na którezłożyły się recytacje utworów poetyckich, pieśni chóru i solistek, gra na instrumentach,taniec poloneza oraz pokazy akrobatyczne.Uroczystość dopełnił symboliczny bieg ku wolności - sztafeta biegaczy podzielona na cztery etapy, w trakcie których zaprezentowane zostało kalendarium najważniejszych wydarzeń od 1918 do 2018 roku.

Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz gminy Nisko, emerytowani nauczyciele oraz liczni przyjaciele naszej szkoły. W trakcie uroczystości delegacja harcerzy udała się pod pomnik poległych mieszkańców Zarzecza, zapaliła znicze pamięci i złożyła symboliczne wiązanki kwiatów.

Nasza uroczystość przez swoją treść oddziaływała na sferę intelektualną i emocjonalną,kształtowała dumę narodową, wyzwalała inicjatywę do radosnego świętowania,bo "nie ma wolności bez radości".

Akademia była atrakcyjnym widowiskiem, czego dowodem były liczne brawa.UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/20193 września 2018 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019, który decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej przebiegać pod hasłem: Niepodległa. O godz. 8.00 społeczność szkolna zebrała się w kościele parafialnym na Mszy św., której przewodniczył ksiądz wikariusz Marcin Fac. Po wspólnej Eucharystii wszyscy udali się do nowej hali sportowej, aby uczestniczyć w części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas VI i III. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie pana dyrektora Jana Szuby, który powitał rodziców i uczniów, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz przekroczyli progi naszej szkoły i przedstawił ofertę edukacyjną placówki, w której rozpoczyna swoją działalność przedszkole. Następnie dzieci wierszem i piosenką pożegnały wakacje i powitały nowy rok szkolny. W części artystycznej nie zabrakło refleksji dotyczących rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pełni optymizmu i chęci do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny.