ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

„ROZWÓJ WIEDZY KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI”

 

W okresie od 2 kwietnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. Zespół Szkół w Zarzeczu realizuje  projekt „Rozwój wiedzy kluczem do przyszłości”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Zarzeczu.

Celem projektu jest rozwój Zespołu Szkół w Zarzeczu poprzez wdrożenie projektu rozwojowego mającego na celu wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych przyczyniających się do wyrównywania szans edukacyjnych 80 uczniów (42 dziewcząt, 38 chłopców) do końca roku szkolnego 2013/2014.

Cele szczegółowe projektu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności wśród 60 uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu języka obcego oraz przełamanie „bariery językowej” wśród 20 uczniów,
 • podniesienie wiedzy w zakresie korzyści płynących z kształcenia wśród 80 uczniów,
 • stworzenie dostępu do dodatkowych form zdobywania wiedzy dla 80 uczniów,
 • podniesienie atrakcyjności bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Zarzeczu.

W stosunku do uczniów i uczennic przeprowadzone zostaną następujące działania:

a)     ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:

 • Język angielski (szkoła podstawowa, gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu
  po 1 godzinie)
 • Matematyka (szkoła podstawowa, gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu
  po 1 godzinie)
 • Biologia (gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie)
 • Przyroda (szkoła podstawowa): 60 godzin (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie)
 • Fizyka (gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie)
 • Chemia (gimnazjum): 60 godzin (dwa razy w tygodniu po 1 godzinie)

b)     WYJAZDY EDUKACYJNE

 • Język angielski – Kraków: ambasada amerykańska, Uniwersytet Jagielloński – katedra języka angielskiego
 • Biologia, Przyroda – Kraków: Ogród Botaniczny UJ, ZOO
 • Matematyka, Fizyka, Chemia – Warszawa: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Techniki 

Celem zajęć pozalekcyjnych jest rozwój wiedzy i umiejętności uczestniczących w nich uczniów, wyrównanie braków i zaległości edukacyjnych w zależności od wybranego przedmiotu. Zajęcia będą prowadzone w nieco innej formie niż typowe zajęcia lekcyjne (więcej zajęć praktycznych), bardziej zachęcą uczniów do dalszej nauki. Zajęcia będą prowadzone przy użyciu nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu, natomiast uczniowie otrzymają materiały dydaktyczne.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!!! Wszelkie wydatki związane zakupem materiałów dydaktycznych, pomocy dydaktycznych i wyjazdów edukacyjnych ponoszone są ze środków projektu.

 

            WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE WRAZ Z DOKUEMNTAMI DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE PROJEKTY SZKOLNE.


 

Najlepszy wynik wśród laureatów

Wojewódzkiego Konkursu Polonistycznego

 

Kilkumiesięczny cykl konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dobiegł końca.

Z obserwacji wynika, że cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów podkarpackich szkół gimnazjalnych, o czym świadczy imponująca liczba uczestników.

Rozpoczął go etap szkolny, w którym Wojewódzka Komisja Konkursowa zakwalifikowała do etapu rejonowego (uczniowie pisali go w pięciu powiatach województwa) 194 uczniów, spośród których następnie wyłoniła 81 finalistów.

Zespól Szkół w Zarzeczu w powiecie niżańskim zaszczytnie reprezentowały dwie uczennice klasy III gimnazjum Małgorzata Pelic oraz Kamila Bąk.

Dnia 13.03.12 r.  Wojewódzka Komisja Konkursowa zatwierdziła wyniki III etapu zmagań konkursowych, które odbyły się w Rzeszowie.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się szeroko rozumianymi kompetencjami humanistycznymi, o rozszerzonym zakresie ponadgimnazjalnym.

Kamila Bąk oraz Małgorzata Pelic pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego Katarzyny Powęskiej-Cudziło przygotowywały się do udziału w konkursach na wszystkich trzech etapach, osiągając ogromny sukces nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale
i szkolnym.

Pokonując silną „intelektualnie" konkurencję z innych gimnazjów Małgosia Pelic uzyskała status  laureata  z najwyższym wynikiem punktowym  (37 pkt) spośród wszystkich laureatów, czego serdecznie gratulujemy.

To wspaniałe osiągnięcie w tak prestiżowym konkursie, jest wynikiem wielkiej wrażliwości i wiedzy humanistycznej młodzieży w Zarzeczu.  

W imieniu dyrekcji oraz grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Zarzeczu Małgosi i Kamili serdecznie gratulujemy, życząc kolejnych osiągnięć!  

                                                                                                                  

Oprac. K. Powęska-Cudziło

 


 

 

Rekolekcje Szkolne

14.03.-16-03.2012

ŚRODA

8.00 - Msza święta dla dzieci klas 0-II z nauką rekolekcyjną
9.00 - Msza święta dla dzieci klas III-VI z nauką rekolekcyjną oraz z Adoracją Najświętszego Sakramentu
11.00 - Msza święta dla młodzieży gimnazjalnej z nauką rekolekcyjną
oraz z Adoracją Najświętszego Sakramentu

CZWARTEK - spowiedź wielkopostna

8.00 - Msza święta dla dzieci klas 0-II z nauką rekolekcyjną
9.00 - Msza święta dla dzieci klas III-VI z nauką rekolekcyjną
10.00 - Spowiedź dzieci i młodzieży gimnazjalnej
11.00 - Msza święta dla młodzieży gimnazjalnej z nauką rekolekcyjną

PIĄTEK

8.00 - Msza święta dla dzieci klas 0-II z nauką rekolekcyjną
9.00 - Msza święta dla dzieci klas III-VI z nauką rekolekcyjną oraz z Nabożeństwem Drogi Krzyżowej
11.00 - Msza święta dla młodzieży gimnazjalnej  z nauką rekolekcyjną
oraz z Nabożeństwem Drogi Krzyżowej.
 


27 października odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej


27 października odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas
pierwszych gimnazjum


 

13 października odbyły się uroczyste obchody dnia Edukacji Narodowej

,,W Dniu Waszego Święta"

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

,,Miłość za ich troski, wdzięczność za ich trud" - pod takim hasłem przebiegała uroczysta akademia z okazji ,,Dnia Nauczyciela".

 

 


,,Dzień Chłopaka"

30 września już od kilku lat, dzięki inicjatywie Samorządu Szkolnego został ustanowiony dniem uroczystym na cześć każdego chłopca i mężczyzny w naszej szkole. Z tej okazji po raz kolejny pod opieką Katarzyny Powęskiej-Cudziło oraz Beaty Małek żeńska część naszego grona zorganizowała akademię. Pochwałom i zaletom nie było końca. Nie zabrakło również piosenek, wierszy i serdecznych życzeń.


 

 

 

 

19 września 2011 roku odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.
Głosowanie przebiegało sprawnie pod okiem opiekunów Samorządu- Katarzyny Pwęska-Cudziło, Beaty Małek oraz pedagog Joanny Kowal.
Uczniowie oddawali głos na przedstawicieli poszczególnych klas.
Swój akces w wyborach zgłosiło łącznie 18 kandydatów (3 kandydatów
z każdej klasy).
Rywalizacja była duża, Przewaga głosów niewielka. Wybrano:


Samorząd Szkolny Gimnazjum w składzie:

 • Przewodniczący: Maciej Sobiło
  Zastępca : Ewelina Dudzic
  Sekretarz: Tomasz Zdeb

Samorząd Szkoły Podstawowej w składzie:

 • Przewodniczący: Natalia Sroka
  Zastępca: Paulina Mazur
  Sekretarz: Bartosz Maziarz

 • Gratulujemy, życząc owocnej pracy i godnego sprawowania powierzonych funkcji!!!


17 września 2011 odbyły się obchody Dnia Patrona Szkoły.

 

Po uroczystej Mszy Świętej oraz akademii poświęconej Patronowi Szkoły
 św. Stanisławowi Kostce odbyły się rozgrywki sportowe.

 

 


 

We wrześniu, w całej Polsce w ramach akcji odbywają się tysiące sprzątań, happeningów, konkursów, pikników, koncertów oraz innego rodzaju imprez towarzyszących, promujących ochronę przyrody i służących edukacji ekologicznej.

W działania w ramach akcji Sprzątanie Świata - Polska 2011 bezpośrednio zaangażują się uczniowie Zespołu Szkół w Zarzeczu.


Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb
i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości
na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.

                                                                                         Czytaj więcej...


KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU

2011/2012

                                                                           więcej...


UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

1 Września 2011 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011

więcej...


  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

więcej...


    Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

 

Regulaminy konkursów przedmiotowych i tematycznych w roku szkolnym 2011/2012

Zakres wymagań do konkursów przedmiotowych i tematycznych w roku szkolnym 2011/2012

Harmonogram konkursów przedmiotowych i tematycznych dla szkoły podstawowych oraz gimnazjum .

więcej...


 

 

Kontakt

Zespół Szkół w Zarzeczu
ul. Mickiewicza 45
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 10 02
e-mail: zszarzecze@go2.plWszelkie prawa zastrzeżone © 2010. Zespół Szkół w Zarzeczu.