Z historii szkolnictwa i szkoły w Zarzeczu

Pierwszą szkołę chałupniczą w Zarzeczu założył w swoim domu Marcin Stupczy; było to w 1860 roku. Szkółka była skromna, chodziło do niej kilkoro dzieci. Przetrwała do 1865 roku.

Otworzona 1 września 1885r. szkoła publiczna wyróżniała wieś Zarzecze wśród innych miejscowości nad Sanem. Budynek szkoły mieścił się naprzeciw dzisiejszej szkoły po drugiej stronie drogi (obecnie ul. Mickiewicza, obok ośrodka zdrowia). Był to drewniany budynek z dwoma dużymi salami szkolnymi oraz mieszkaniem kierownika, składającym się z dwóch pokoi i kuchni. Obok wzniesiono budynki gospodarcze. Pierwszym nauczycielem mianowanym przez C.K. Radę Szkolną Okręgową był pan Jakub Bronek. Drugim był p. Brydak. W związku z powiększającą się liczbą uczniów rozpoczęto starania o nowy murowany budynek. W 1913 roku zwieziono materiał i przystąpiono do budowy. W roku następnym budynek wyciągnięto pod dach. Wybuch I wojny światowej przerwał tę budowę. Zniszczoną i zdewastowaną szkołę tuż po zakończeniu działań wojennych szybko ukończono.

W 1925 roku Gmina wybudowała dla szkoły budynki gospodarcze. Trzecim kierownikiem szkoły był Franciszek Zięba.

Pięć lat później -w 1930 roku, nowym kierownikiem szkoły został Jakub Baranowski. W roku szkolnym 1936-1937 do szkoły uczęszczało 252 uczniów, którymi opiekowało się pięciu nauczycieli i ks. Józef Markiewicz . Wkrótce budynek szkolny okazał się za mały. W 1938 r. za zgodą władz przystąpiono do jego rozbudowy. Do czterech istniejących sal dobudowano dwie nowe i przedłużono dwa korytarze na parterze i piętrze. Dzięki staraniom Jakuba Baranowskiego, jeszcze w 1939 r. Szkoła w Zarzeczu przekształciła się w Publiczną Szkołę Powszechną, 7-klasową III stopnia.

Niestety wybuch II wojny światowej w 1939 r. po raz kolejny przerwał prace wykończeniowe przy szkole.

Pod koniec lutego 1945 roku kierownik Baranowski przystąpił do organizowania siedmioklasowej szkoły; jednocześnie przeprowadzono remonty i wyposażono sale w podstawowy sprzęt.

Po śmierci J. Baranowskiego w 1962 roku stanowisko kierownika objął Leon Krasny. Wkrótce podjęto zobowiązanie rozbudowy szkoły w czynie społecznym. Mieszkańcy zobowiązali się wpłacać po 2000 zł od numeru domu.

W 1966 r. oddano do użytku nowo wybudowany budynek szkolny z jedenastoma salami lekcyjnymi i pomieszczeniami sanitarnymi. W roku 1966 dobudowana została sala gimnastyczna i mieszkania służbowe dla nauczycieli.

Budynek szkoły, choć po licznych remontach, istnieje do tej pory w zbliżonym układzie architektonicznym.

Nazwiska kierowników szkoły i nauczycieli.

Szkoła chałupnicza 1860-1865

1. Marcin Stupczy

2. Sebastian Grzybowski

Szkoła Filialna w gminie Zarzycze utworzona w 1885 r.

Jakub Gronek – nauczyciel- kierownik

Pan Brydak –nauczyciel- kierownik

Franciszek Zięba –nauczyciel- kierownik

Nauczyciele:

-Katarzyna Ziębowa

-Zofia Gałkówna

-Kazimiera Amonówna

-ks. z Racławic

-Maria Pałkówna

-Antonina Babczynówna

-Jadwiga Decówna

-Waleria Mirecka

Publiczna Szkoła Powszechna, 7- klasowa III stopnia

Jakub Baranowski- kierownik od 1930

-od 1945 r.- Helena Sarnikowska

Irena Mirecka

Szkoła Podstawowa, 8 klasowa od IX 1962 r. do 1972 roku

Leon Krasny- kierownik

Od 1973- IX 1973 Jan Kiwior

Od IX 1973 – do IX 1975

Franciszek Karaś

IX 1975- VIII 1977 Emilia Nadzieja

IX 1977- VIII 1978 Stefan Kłos

IX 1978- VIII 1986 Irena Ślusarczyk

IX 1986- VIII 2004 Józef Patrzyk

W 1999 r. powstaje Gimnazjum w Zarzeczu – dyr. Barbara Kudyba.

W 2004 r. Zespół Szkół – dyr. Jan Szuba

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014. Zespół Szkół w Zarzeczu.

Kontakt

Zespół Szkół w Zarzeczu
ul. Mickiewicza 45
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 10 02
e-mail: zszarzecze@go2.pl