Witamy na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zarzeczu - życzymy miłej lektury!

Pełnych radości, pokoju

Świąt Wielkiej Nocy

oraz wiele pomyślności i sukcesów

Życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne

oraz Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu.OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu informuje,
że Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. W związku z tym w dniach 15 - 25 kwietnia 2019r. prowadzone jest postępowanie uzupełniające. Zainteresowani zobowiązani są do złożenia wniosków ww. terminie.OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu informuje,
że dnia 4 kwietnia 2019r. (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców
w celu przekazania przez wychowawców informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz informacji o dzienniku elektronicznym.HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Część humanistyczna- 10 kwietnia 2019 r. (środa)
-z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie- godz. 9.00- 10.00 (60 minut)
-z zakresu języka polskiego- godz. 11.00- 12.30 - (90 minut)
2. Część matematyczno- przyrodnicza- 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)
-z zakresu przedmiotów przyrodniczych- godz.9.00- 10.00 (60 minut)
-z zakresu matematyki- godz. 11.00- 12.30- matematyka (90 minut)
3. Język angielski- 12 kwietnia2019 r. (piątek)
-na poziomie podstawowym- godz. 9.00- 10.00 (60 minut)
-na poziomie rozszerzonym- godz. godz. 11.00- 12.00 (60 minut)

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki- również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1.Język polski- 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek)- godz. 9.00- 11.00 (120 minut)
2.Matematyka- 16 kwietnia 2019 r. (wtorek)- godz. 9.00- 10.40 (100 minut)
3.Język angielski- 17 kwietnia 2019 r. (środa)- godz. 9.00- 10.30 (90 minut)

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki- również linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 29.03-31.03.2019r.

Piątek:
8:00 Nauka dla dzieci kl. 0 - 3
8:55 Nauka dla dzieci kl. 4 - 7
10:00 Msza Św. z nauką ogólną dla wszystkich. Po Mszy Św. nauka dla uczniów klas 8 i gimnazjum kl. III
16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30 Droga Krzyżowa
17:00 Msza Św. z nauką ogólną- szczególnie dla mężczyzn
17.30 Droga Krzyżowa w Hucie Deręgowskiej
18:00 Msza Św. z nauką ogólną w H.D. szczególnie dla mężczyzn

Sobota:
9:00 Nauka dla dzieci kl. 0 - 7
10:00 Msza Św. z nauką ogólną dla wszystkich. Po Mszy Św. nauka dla uczniów klas 8 i gimnazjum kl. III
16.30 Różaniec
17:00 Msza Św. z nauką ogólną- szczególnie dla kobiet
17.30 Różaniec w Hucie Deręgowskiej
18:00 Msza Św. z nauką ogólną w H.D.-szczególnie dla kobiet

Niedziela:
8.00 Msza Św. z nauką ogólną
9.30 Msza Św. z nauką ogólną i Gorzkie Żale w Hucie Deręgowskiej
11.15 Msza Św. z nauką ogólną
15.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
16.00 Msza Św. z nauką ogólną

Rekolekcje poprowadzi: ks. Roman Kaźmierczak

Spowiedź wielkopostna 11.04.2019r.


Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu informuje o rozpoczynającej się rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz przedszkola. Regulamin oraz wnioski do pobrania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu lub na stronie internetowej UGiM Nisko: https://nisko.pl/aktualnosci/2037-zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-pierwszych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-nisko-w-roku-szkolnym-2019-2020
Zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku szkolnym 2019/2020


OGŁOSZENIE
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu informuje,
że dnia 25 stycznia 2019r. (piątek) o godz. 16.30 odbędzie się
spotkanie Rodziców z wychowawcami klas
podsumowujące wyniki nauczania za pierwsze półrocze
roku szkolnego 2018/2019.
OGŁOSZENIE
Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu informuje,
że dnia 20 grudnia 2018r. o godz. 16.30 odbędzie się
spotkanie Rodziców z wychowawcami klas
w celu podania przewidywanych ocen na pierwsze półrocze
roku szkolnego 2018/2019.

Grupa nieformalna "Pasjonaci aktywności" oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej w dniach 4 i 10.12.2018r. w ramach realizacji projektu, pn.: " Akademia Aktywnego Rozwoju", była organizatorem spotkania z pielęgniarką /panią Małgorzatą Janiec/. Spotkanie było skierowane do uczniów klas IV-VIII PSP w Zarzeczu. Celem spotkania było pogłębienie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, zapobiegania wadom postawy i otyłości. Uczniowie mieli możliwość wykazania się nabytą wiedzą, jak również dokonać samooceny własnej masy ciała przy pomocy wskaźnika Body Mass Index.W dniu 29 listopada 2018r. o godz. 17.00 odbyło się w naszej szkole spotkanie dla rodziców i nauczycieli, na którym
Pani Justyna Podgórska- Bednarz - dr nauk o zdrowiu, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego,
wygłosiła bardzo interesującą prelekcje na temat zdrowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Ponadto prelekcja została poprzedzona pokazem akrobatycznym, wykonanym przez uczestników "Akademii aktywnego rozwoju".
Dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom za udział w spotkaniu.
Spotkanie wpisuje się w realizowane w naszej szkole: projekt pn.: " Akademia aktywnego rozwoju" oraz programy profilaktyczne: " Moje dziecko idzie do szkoły"oraz "Trzymaj formę"

12 listopada 2018 r. dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


AKADEMIA Z OKAZJI 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


Dzisiaj - 9 listopada 2018 roku w naszej szkole w sposób szczególny obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość była zwieńczeniem wielu różnorodnych działań realizowanych w szkole w ramach programu "Dla Niepodległej". Dzisiejsze święto było okazją , by nie tylko wspominać dzieje,kiedy nasza Ojczyzna w tragiczny sposób zniknęła z mapy Europy i kiedy po 123 latach niewoli, rozbiorów i obcego panowania w końcu odrodziło się państwo polskie, ale również okazją, by zastanowić się, co dzisiaj znaczą takie pojęcia,jak " niepodległość", "ojczyzna", " patriotyzm". Chociaż słowa te mogą być rożnie interpretowane,to jednak nie da się ich pominąć i bez nich żyć. Dzieci i młodzież przygotowały widowisko, na którezłożyły się recytacje utworów poetyckich, pieśni chóru i solistek, gra na instrumentach,taniec poloneza oraz pokazy akrobatyczne.Uroczystość dopełnił symboliczny bieg ku wolności - sztafeta biegaczy podzielona na cztery etapy, w trakcie których zaprezentowane zostało kalendarium najważniejszych wydarzeń od 1918 do 2018 roku. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz gminy Nisko, emerytowani nauczyciele oraz liczni przyjaciele naszej szkoły. W trakcie uroczystości delegacja harcerzy udała się pod pomnik poległych mieszkańców Zarzecza, zapaliła znicze pamięci i złożyła symboliczne wiązanki kwiatów. Nasza uroczystość przez swoją treść oddziaływała na sferę intelektualną i emocjonalną,kształtowała dumę narodową, wyzwalała inicjatywę do radosnego świętowania,bo "nie ma wolności bez radości".

Akademia była atrakcyjnym widowiskiem, czego dowodem były liczne brawa.

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/20193 września 2018 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019, który decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej przebiegać pod hasłem: Niepodległa. O godz. 8.00 społeczność szkolna zebrała się w kościele parafialnym na Mszy św., której przewodniczył ksiądz wikariusz Marcin Fac. Po wspólnej Eucharystii wszyscy udali się do nowej hali sportowej, aby uczestniczyć w części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas VI i III. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie pana dyrektora Jana Szuby, który powitał rodziców i uczniów, zwłaszcza tych, którzy pierwszy raz przekroczyli progi naszej szkoły i przedstawił ofertę edukacyjną placówki, w której rozpoczyna swoją działalność przedszkole. Następnie dzieci wierszem i piosenką pożegnały wakacje i powitały nowy rok szkolny. W części artystycznej nie zabrakło refleksji dotyczących rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pełni optymizmu i chęci do pracy rozpoczynamy kolejny rok szkolny.