KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ZARZECZU

2013/2014

 

   SPRZWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
- 1 kwietnia ( wtorek), godzina  9.00-10.00

EGZAMIN GIMNAZJALNY 
- 23 kwietnia (środa) - część humanistyczna
godz. 9.00 - 10.00 - historia i wiedza o społeczeństwie
godz. 11.00 - 12.30 - język polski

- 24 kwietnia (czwartek) - część matematyczno-przyrodnicza
godz. 9.00- 10.00 - przedmioty przyrodnicze
godz. 11.00 - 12.30 - matematyka

- 25 kwietnia (piątek) - język obcy
godz. 9.00 - 10.00 - język angielski - poziom podstawowy
godz. 11.00 - 12.00 - język angielski - poziom rozszerzony

23, 24, 25, kwietnia - dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów gimnazjum

25 kwietnia - dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej

Wiosenna przerwa świąteczna od 17 do 22 kwietnia 2014r.

Misje parafialne 17- 25 maja 2014r.                                                             

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Organizacyjne-  prezentacja programu wychowawczego, szkolnego systemu oceniania, programu profilaktyki; wybór Rady Rodziców-  wrzesień 2014r.

Zebranie Rady Rodziców przed zabawą noworoczną-  styczneń 2014r.

Zebranie rodziców klas VI PSP i III gimnazjum przed sprawdzianem i egzaminem- marzec 2014r.

Wywiadówki (wyniki nauczania, zachowanie)- listopad 2013, 

styczeń, marzec, maj 2014

                                                                     

Indywidualne lub klasowe spotkania informacyjne- na bieżąco, ustalają wychowawcy, konsultacje dla uczniów

ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Według oddzielnego planu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014. Zespół Szkół w Zarzeczu.

Kontakt

Zespół Szkół w Zarzeczu
ul. Mickiewicza 45
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 10 02
e-mail: zszarzecze@go2.pl