Witamy na stronie internetowej Przedszkola w Zarzeczu - życzymy miłej lektury!

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zarzeczu informuje o rozpoczynającej się rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz przedszkola. Regulamin oraz wnioski do pobrania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu lub na stronie internetowej UGiM Nisko: https://nisko.pl/aktualnosci/2037-zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-pierwszych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-nisko-w-roku-szkolnym-2019-2020
Zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko w roku szkolnym 2019/2020


PRZEDSZKOLE W ZARZECZU

Z dniem 1 września 2018 roku utworzono Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzeczu, w skład którego wchodzą:


1.Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Zarzeczu
2. Przedszkole w Zarzeczu
Siedzibą Przedszkola jest obiekt Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zarzeczu przy ul. Adama Mickiewicza 45. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina i Miasto Nisko, 37- 400 Nisko, pl. Wolności 14.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.
W roku szkolnym 2018/ 2019 utworzono 3 grupy przedszkolne:
-grupa 0a- dzieci 5-letnie i 6-letnie;
-grupa 0b- dzieci 5-letnie i 6-letnie;
-grupa 0c- dzieci 3-letnie i 4-letnie.
Grupa 0c (dzieci 3-letnie i 4-letnie) uczestniczy w projekcie "Bajkowa Kraina" realizowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014- 2020.
Zespół Szkolno- Przedszkolny liczy:
Uczniów: 247
Przedszkolaków- 66
Nauczycieli- 37
Obsługi- 11
Uczniowie mają do dyspozycji:
-pracownie komputerowe,
-mobilna pracownia komputerowa- 18 laptopów,
-pracownia multimedialna matematyczno- przyrodnicza,
-tablice multimedialne,
-biblioteka,
-hala sportowa ze ścianką wspinaczkową,
-sala gimnastyczna,
-boisko sportowe z bieżnią lekkoatletyczną,
-jadalnia,
-świetlica- czas pracy od 6.30 do 16.00