Slide 1

Slide 1

Slide 2

Slide 2

Slide 2

Slide 3

Slide 3

Slide 4

Slide 4

Slide 5

Slide 5

Slide 6

Example FramePrzedszkole w Zarzeczu

Z dniem 1 września 2018 roku utworzono Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzeczu, w skład którego wchodzą:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Zarzeczu

2. Przedszkole w Zarzeczu

Siedzibą Szkoły Podstawowej i Przedszkola jest obiekt Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zarzeczu przy ul. Adama Mickiewicza 45.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina i Miasto Nisko, 37- 400 Nisko, pl. Wolności 14.

 Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.

W roku szkolnym 2018/ 2019 utworzono 3 grupy przedszkolne:

-grupa 0a-  dzieci 5-letnie i 6-letnie;

-grupa 0b-  dzieci 5-letnie i 6-letnie;

-grupa 0c-  dzieci 3-letnie i 4-letnie.

Grupa 0c (dzieci 3-letnie i 4-letnie) uczestniczy w projekcie „Bajkowa Kraina” realizowanego w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego 2014- 2020.

Zespół Szkolno- Przedszkolny liczy:

Uczniów: 247

Przedszkolaków- 66

Nauczycieli- 37

Obsługi- 11

Uczniowie mają do dyspozycji:

-pracownie komputerowe,

-mobilna pracownia komputerowa- 18 laptopów,

-pracownia multimedialna matematyczno- przyrodnicza,

-tablice multimedialne,

-biblioteka,

-hala sportowa ze ścianką wspinaczkową,

-sala gimnastyczna,

-boisko sportowe z bieżnią lekkoatletyczną,

-jadalnia,

-świetlica- czas pracy od 6.30 do 16.00

 OGŁOSZENIEDYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZARZECZU INFORMUJE, ŻE PROWADZONE JEST POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLA (DZIECI 3 i 4 LETNIE) ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
(DZIECI 5 i 6 LETNIE).


„NARTY DZIECIOM”

W tym roku uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uczestniczyli w programie „Narty Dzieciom”, realizowanym przez Ośrodek Sportów Zimowych Kiczera-SKI w Puławach Górnych.
Dzięki sponsorom: Panu Ryszardowi Roczniakowi oraz Panu Andrzejowi Rzekieciowi, dzieci 
i młodzież mogła aż dwukrotnie uczestniczyć
w całodziennych zajęciach na stoku. Wyjazdy odbyły się w dniach: 5 i 20 marca. W trakcie pobytu zapewniony był sprzęt dla uczestników, opieka instruktorów oraz posiłek.Wśród uczniów byli zarówno początkujący, jak i doskonalący swoje umiejętności.
Pogoda, apetyt i humor dopisały! W planach: następny sezon! Dziękujemy sponsorom za wsparcie tej sportowej inicjatywy: uczniowie i opiekunowie

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarzeczu przypomina, że w przypadku  zakwalifikowania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego  rodzice zobowiązani są potwierdzić wolę korzystania z usług przedszkola/oddziału przedszkolnego w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego tj. od 6 do 13 kwietnia 2018 roku.

Niepotwierdzenie woli w terminie (wskazanym w zasadach rekrutacji) oznacza wykreślenie dziecka  z listy zakwalifikowanych i utratę miejsca w oddziale przedszkolnym.


ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. NIEZŁOMNI BOHATEROWIE

1 marca br. w Publicznej Szkole Podstawowej odbył się uroczysty apel poświęcony ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM, czyli. żołnierzom powojennego podziemia niepodległościowego.
Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 r.
w mokotowskim wiezieniu komuniści strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia „WOLNOŚĆ
i NIEPODLEGŁOŚĆ”, Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu towarzyszy walki.    Na pamiątkę tego tragicznego wydarzenia oraz dla uczczenia  heroicznej walki o wolność i niepodległość żołnierzy wyklętych przez komunistyczne władze od 2011 r. obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. W tym roku akademia cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów.
W części artystycznej wzięli udział uczniowie klasy VII B oraz uczniowie II i III klasy gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem akademii czuwały panie, Katarzyna Garbacz, Mirosława Barylska, Iwona Zbrońska, Agata Mika i Joanna Ślusarczyk. Bardzo wymownym akcentem uroczystości była recytacja Listu do Matki, w wykonaniu Mateusza Maziarza, ucznia klasy VII B a towarzyszyła mu Karolina Drąg, uczennica  klasy II gimnazjum, która zagrała wzruszającą elegię, podkreślającą tragiczne losy bohaterów uroczystej akademii. Trudną tematykę Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przybliżyła wszystkim zebranym uczniom prezentacja multimedialna opracowana przez IPN ukazująca losy żołnierzy wyklętych, niezłomnych bohaterów powojennego podziemia antykomunistycznego. Na zakończenie uroczystości chór szkolny zaśpiewał piosenkę Krzysztofa Klenczona Biały krzyż.


Otwarcie hali sportowej

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Zarzeczu

 

  „Sport to najlepsza droga do pokonywania granic”

Jan Paweł II

    Dnia 22 lutego 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej wybudowanej przy naszej szkole. Długo wyczekiwana przez społeczność uczniów i nauczycieli, a także wszystkich mieszkańców Zarzecza, inwestycja została oficjalnie oddana do użytku. Ten nowoczesny obiekt sportowy obejmuje wielofunkcyjne boisko oraz ściankę wspinaczkową, trybuny z siedziskami na 120 miejsc, salę do zajęć korekcyjnych i  niezbędną infrastrukturę.
    Uroczystości przyświecała myśl Jana Pawła II -„Sport to najlepsza droga do pokonywania granic”, która miała zainspirować przyszłych użytkowników obiektu do pokonywania trudności i efektywnego rozwijania talentów. To ważne wydarzenie uświetniło swoją obecnością wielu zaproszonych gości, a wśród nich:
- władze gminy, będące jednocześnie współgospodarzami uroczystości, w osobach:  Burmistrza Gminy i Miasta Nisko-pana Juliana Ozimka i jego zastępcy -pani Burmistrz Teresy Sułkowskiej;

- dyrektor biura poselskiego pani senator Janiny Sagatowskiej- pani Małgorzata Wojciechowska;

-zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego- pani Katarzyna Kuczmenda;

- przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego- pani Józefa Mądry;

- radna sejmiku Województwa Podkarpackiego – pani Lidia Błądek;

- przewodniczący Rady Miejskiej miasta Nisko- pan Waldemar Ślusarczyk wraz z radnymi;

-przedstawiciele władz powiatowych: Starosta Powiatu Niżańskiego- pan Robert Bednarz  i przewodniczący Rady Powiatu - pan Janusz Nawrocki;

- gospodarz sołectwa pan Stanisław Pliszka wraz z przedstawicielami Rady Sołeckiej;

- wykonawca inwestycji –pan Bronisław Drąg;

- dyrektorzy instytucji publicznych z terenu gminy Nisko;

- dyrektorzy niżańskich szkół i placówek oświatowych;

- przedstawiciele służb mundurowych;

- emerytowani nauczyciele i wieloletni pracownicy szkoły;

- przedstawiciele jednostek kulturalnych i gospodarczych wspomagających działalność szkoły;

- dyrekcja, uczniowie i rodzice.
Gościem specjalnym był pan Marek Karbarz – legenda polskiej siatkówki,  mistrz świata i mistrz olimpijski
z Montrealu.

       Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przecięcia wstęgi, w którym uczestniczyli zaangażowani
w powstanie inwestycji przedstawiciele władz i instytucji oraz reprezentanci społeczności szkolnej. Po symbolicznym otwarciu nastąpiło poświęcenia obiektu,a aktu tego dokonał proboszcz parafii Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu- ks. Jan Rokosz. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali przemówień: gospodarza uroczystości- pana dyrektora Jana Szuby, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Juliana Ozimka oraz zaproszonych gości.

       Otwarcie hali sportowej zbiegło się z ważną datą w historii gminy – a mianowicie z 85- tą rocznicą uzyskania  praw miejskich przez Nisko, toteż uroczystość zainaugurowała jednocześnie gminne obchody tego święta.Część artystyczna nawiązywała do uroczystości otwarcia igrzysk olimpijskich. Wyrazem tego były pojawiające się symbole takie jak: wniesiony ogień, uroczyste ślubowanie, koła olimpijskie. Całość uroczystości prowadzili: przedstawicielka grona pedagogicznego i jednocześnie reżyser uroczystości- pani Katarzyna Powęska –Cudziło, przewodniczący Rady Rodziców- Piotr Ślusarczyk i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Weronika Maziarz.

      Na bogaty program artystyczny składał się taniec ze wstęgami symbolizującymi barwy olimpijskie przygotowany przez najmłodszych uczestników- uczniów klasy III pod kierunkiem pani Sławomiry Patrzyk, energetyczny taniec „Sofia” w wykonaniu grupy uczniów  przygotowywanej przez pana Krzysztofa Rodziewicza oraz pokaz dyscyplin sportowych obejmujący między innymi piłkę nożną, siatkową, koszykową oraz występ gimnastyczek przygotowany przez pana Waldemara Radwańskiego.

    W tańcu towarzyskim- walcu angielskim oraz tangu mogliśmy podziwiać naszą uczennicę Oliwię Martynę wraz z jej partnerem Michałem Litewką.  Muzyczną oprawę uroczystości zawdzięczamy ubiegłorocznemu absolwentowi- Cezaremu Saganowi, który wykonał na trąbce miedzy innymi otwierający całą uroczystość motyw – preludium do „Te deum”  oraz chórowi szkolnemu wykonującemu utwór „Pięknie żyć”. Etapy powstawania hali sportowej zaproszeni goście mogli poznać dzięki pokazowi slajdów obrazującemu postępy prac.

      Kulminacyjnym momentem drugiej części uroczystości było uroczyste ślubowanie uczniów, którzy zobowiązywali się korzystać z nowej sali gimnastycznej w sposób przysparzający rodzicom  i nauczycielom powodów do dumy. Zgodnie ze słowami przysięgi deklarowali „toczyć zwycięskie boje według zasad fair-play, we wzajemnym poszanowaniu, koleżeństwie i zdrowej rywalizacji”.

     Elementem części artystycznej była również prezentacja sylwetki oraz dokonań sportowych związanego z naszym regionem siatkarza i mistrza olimpijskiego pana MarkaKarbarza, którego społeczność szkolna oraz zgromadzeni goście uhonorowali gromkimi brawami i owacją na stojąco. Po jego wystąpieniu odbyło się wręczenie medali drużynom juniorów dwóch zespołów siatkarzy: AssecoResovia i Orkan Nisko, które po zakończeniu uroczystości rozegrały ze sobą mecz, będący dodatkową atrakcją dla miłośników sportu.

     Otwarciu hali towarzyszyła wystawa „W poszukiwaniu własnej tożsamości” wykonana w ramach projektu przez uczniów klasy II gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli naszej szkoły, a przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej. Ekspozycja zawiera zbiór zdjęć  i dokumentów oraz publikacji dotyczących dziejów naszej miejscowości na przestrzeni 100 lat.Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej
 atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Sukcesów w nauce, pracy i wytrwałości
                                                     w realizacji planów.

Nowy Rok niech przyniesie pełno radosnych chwil

                        i spełni najskrytsze marzenia.
  

  W dniu 23 listopada , przy okazji spotkania rodziców z  wychowawcami, w naszej szkole miało miejsce  otwarcie bardzo ciekawej wystawy. Ponad czterysta fotografii przedstawiających dawne Zarzecze, ludzi ich codzienne życie, świętowanie, pracę. Oprócz zdjęć w szkole  zebrano i wyeksponowane wiele ciekawych dokumentów; akty notarialne z początku wieku, kontrakty ślubne, prywatne zapiski i listy  a także dokumenty min. legitymację pobytu w obozie pracy na wyspie Uznam czy przedwojenne  prawo jazdy nr 1. A wszystko to za sprawą młodzieży szkolnej i realizowanego przez nią projektu pod nazwą:
W poszukiwaniu własnej tożsamości - śladami historii Zarzecza.

Projekt ten realizowany był przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania – „Partnerstwo dla ziemi niżańskiej” .Celem tej lokalnej inicjatywy było: pobudzenie aktywności dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców miejscowości poprzez poszukiwanie informacji o bogatej historii i kulturze Zarzecza, poszerzenie wiedzy na temat historii Zarzecza wśród młodszych i starszych mieszkańców wsi, integracja pokoleń a w rezultacie organizacja wystawy prezentującej miejscowość na przestrzeni dziejów, ludzi i ich życie, obrzędowość, regionalne potrawy.

Do współpracy w przedsięwzięciu zaangażowało sie również  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej, które jest dobrowolnym zrzeszeniem osób zainteresowanych rozwojem miejscowości  i stawia sobie za cel rozbudzanie lokalnego patriotyzmu,  Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmuje się kultywowaniem tradycji  oraz  oprawą lokalnych imprez kulturalnych, a  także prywatne osoby , które  pasjonują się historią i kulturą Zarzecza. Projekt realizowany był  pod opieką nauczycieli , są to panie:Beata Małek, Iwona  Zbrońska , Małgorzata Janiec i Mirosława Barylska. Wystawę można oglądać do początków grudnia w godzinach pracy szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Mirosława Barylska


OGŁOSZENIE

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. św. Stanisława Kostki w Zarzeczu informuje,

że 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców w celu przekazania przez wychowawców informacji o ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania.

Przed spotkaniami rodziców  z wychowawcami zapraszamy na podsumowanie projektu
W poszukiwaniu własnej tożsamości – Śladami historii Zarzecza” (sala gimnastyczna).

 


NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 10 listopada 2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji zostały zaprezentowane przez dzieci i młodzież montaże poetycko – muzyczno – taneczne. Głównym celem takich uroczystości jest  kształtowanie postaw patriotyzmu wśród młodych Polaków, czyli  miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji .


PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH.

 W poniedziałek 30 października 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych.
   To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.
Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne, taneczne oraz wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszych dwóch miesiącach nauki w szkole podstawowej. Dzieci zauroczyły zebranych wspaniałym wykonaniem poloneza.
    Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał pan dyrektor Jan Szuba.  W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Zarzeczu.
    Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Nie zabrakło też upominków od rodziców oraz życzeń od starszych koleżanek z klasy czwartej.
    Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.Wychowawczynie klas pierwszych


„ Zabawa w gotowanie”

W październiku, w kl. O- III, odbył się cykl spotkań pod hasłem „ Zabawa w gotowanie”, którego głównym celem było promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych.
Dzieci z  kl. O „a” i „b” wspólnie z organizatorami przygotowały domową nutellę – zajęcia odbyły się
w ramach tematu zdrowe śniadanie.

Klasy I, II i III przygotowały jabłka pod kruszonką oraz słodkie paluchy orkiszowe.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i dały dzieciom możliwość spróbowania własnych sił w prostych zajęciach związanych z gotowaniem (krojenie, mieszanie, wyrabianie ciasta, formownie)
A w grudniu będziemy piec pierniki!!!!!!!!!!!!!!!

,, Sezon teatralny rozpoczęty "

25 października uczniowie klas IV i V pod opieką nauczycieli Katarzyny Powęski-Cudziło, Beaty Małek, Agaty Miki uczestniczyli w spektaklu teatralnym - musicalu znanej powieści przygodowej Marka Twaina ,,Przygody Tomka Sawyera".
Aula Sali Kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego, w murach której odbywał się spektakl, pełna zwrotów akcji fabuła, funkcjonalna scenografia, nastrojowe piosenki w wykonaniu artystów i taniec, to tylko niektóre elementy robiące największe wrażenie na młodych odbiorcach sztuki PSP w ZarzeczuUprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu "Eksperymenty i programowanie bez tajemnic - program rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko" zostaje przedłużona do 20.10.2017r.

   

W związku z tym zajęcia dodatkowe rozpoczną się na przełomie października i listopada 2017r.

 

Zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych!

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji i udziału uczniów/ennic w projekcie

Załączniki

  1. KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE
  2. PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI
  3. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU
  4. STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
  5. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
  6. OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Dzień Edukacji Narodowej – to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona
z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października1773r. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.
W naszej szkole dzisiaj również zostało ono wspomniane ;  krótki apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, moc życzeń dla wszystkich pracowników naszej szkoły zarówno od Uczniów ale i od Rady Rodziców. Wielu nauczycieli za swoją pracę i osiągnięcia zostało nagrodzonych przez Dyrektora szkoły, a niektórzy również otrzymali Nagrodę Burmistrza.
18 września - Święto Patrona Szkoły - Św. Stanisława Kostki.

18 września - Święto Patrona Szkoły - Św. Stanisława Kostki.
Tradycją w naszej szkole jest, że ten dzień mamy wolny od zwykłej nauki. Tego roku , po uroczystej mszy św. wszyscy uczniowie mieli zapewnione atrakcje. Najmłodsi z klasy 0 pojechali do
,, Wesołej Akademii ", klasy I-III PSP - odwiedziły Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, klasy IV- VI- odbyły wyprawę na Porytowe Wzgórze
i Kruczek a najstarsi pojechali do Kina Ballada.
Po powrocie każdy uczeń zjadł obiad a na deser pyszną krówkę, z okolicznościowym logo. Dziękujemy serdecznie sponsorom,dzięki ,którym ten dzień był tak wspaniały i pełen atrakcji; firmie Voster oraz Radzie Sołeckiej i Radzie Rodziców Rok szkolny 2017/2018 oficjalnie uważamy za rozpoczęty :-)Rozpoczęliśmy, jak zawsze Mszą św.
( z udziałem scholi oczywiście  :-) ) w trakcie której do grona ministrantów uroczyście został przyjęty Nikodem Lach z kl 4.

Później spotkanie na sali gimnastycznej, gdzie wszystkich zebranych powitał Pan Dyrektor - Jan Szuba , przekazał również kilka ważnych ogłoszeń dla Uczniów i Rodziców .Poznaliśmy też nowych nauczycieli, którzy w tym roku będą pracować
w naszej szkole, są to; p. Agata Świeca - przedszkole, p. Waldemar Borycki - technika i informatyka oraz ks. Marcin Fac - religia, serdecznie witamy  :-). Krótką część artystyczną przygotowali uczniowie z klas 3a i 3b PSP pod opieką pań; Renaty Czosnek i Sławomiry Patrzyk.

Na ten nowy rok szkolny życzymy wszystkim dużo wytrwałości i radości z każdego dnia wytężonej pracy.... (i byle do ferii  :-) )

Informacja dla rodziców

W związku z dostosowaniem sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,
Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu informuje, że
miejsce realizacji obowiązku szkolnego od 1 września 2017r.
uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły (Sołectwo Zarzecze)
nie ulegnie zmianie.
Uczniowie będą od roku szkolnego 2017/2018 uczęszczać
do Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi
przekształconej z Zespołu Szkół w Zarzeczu.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2014. Zespół Szkół w Zarzeczu.

godlo

Kontakt

Zespoł Szkół w Zarzeczu

ul. Mickiewicza 45
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 10 02
e-mail: zszarzecze@go2.pl